Antwerpen en de Kunst van Intervisie

antwerpen-in-het-mh

Op vrijdag 9 december kwamen acht directeuren en zeven medewerkers van Antwerpse musea en erfgoedinstellingen langs in het Mauritshuis. Met de Kunst van Intervisie hebben zij elkaars horizonten verkend. Het werken met de schilderijen leverde mooie inzichten op. Niet alles bleek zo vanzelfsprekend als het soms lijkt. Het bleek dat in duistere tijden ook gezongen zal worden over duistere tijden.

De Kunst van Intervisie bleek ook aanknopingspunten te bieden voor de deelnemers in hun dagelijkse museumpraktijk. De methode werkt goed om met elkaar in contact te komen. Het is mooi om te zien hoe mensen zich aan de hand van kunst blootleggen. De schilderijen tonen ook dat het soms goed is om goed te observeren, alvorens tot een oordeel te komen. Samenvattend werd het als een verrijkende en inspirerende dag ervaren.