History@work op congres over Valorisatie door Hogescholen

Op 11 mei vindt het congres Valorisatie door Hogescholen plaats in Utrecht. History@work zal hier een bijdrage leveren aan de sessie Kunst & Cultuur.

Valorisatie betekent in dit geval is de duurzame doorwerking en Impact van praktijkgericht onderzoek. De bijdrage van History@work zal gaan over de Kunst van Intervisie.