Delfste Deugden

Er zijn boeken vol geschreven over de Vader des Vaderlands, Willem van Oranje. Over zijn heldendaden én over zijn mindere karaktertrekken. Tegenover het praalgraf van Willem in de Nieuwe Kerk van Delft, neemt History@work u mee in het verhaal van Willems vier kerndeugden. Vervolgens gaan de deelnemers zélf als echte historische onderzoekers op speurtocht in Delft. Op basis van historische bronnen op zoek naar de échte Willem.

Ten slotte wordt in de training de slag gemaakt naar de kernwaarden van de eigen organisatie en naar wat ons persoonlijk beweegt. Lijken we in onze diepste drijfveren stiekem toch nog een beetje op onze vaderlandse held? En zo ja: in welk opzicht?

History@work
heeft rond het thema Delftse Deugden een nieuwe training ontwikkeld die deelnemers op een leerzame en creatieve manier laat reflecteren op de kernwaarden van hun organisatie en op hun eigen drijfveren. De training duurt één of twee dagdelen en is geschikt voor groepen van 8-15 personen.

Wilt u deze een training inplannen? Neem dan contact met ons op via: email hidden; JavaScript is required.