Oxfam Novib en de Kunst van Intervisie

1150jpg

Het Youth Team van Oxfam Novib kwam op 18 januari voor de Kunst van Intervisie naar het Mauritshuis. Individueel en met elkaar haalden de medewerkers persoonlijke betekenissen en symbolen uit de zeventiende-eeuwse schilderijen. Zoals het onderzoek dat Rembrandt liet zien in De anatomische les, of de stevige structuur in een van de kerkinterieurs van Gerard Houckgeest. De deelnemers waren het er over eens dat hun doel – mensen in staat stellen om zelf keuzes te maken in hun leven – goed zichtbaar werd in Rubens’ Oude vrouw en de jongen met kaarsen. Door met elkaar naar de schilderijen te kijken konden de deelnemers de belangrijkste bouwstenen benoemen voor hun werk bij Oxfam Novib.